Category Archives: Politicke

Naše Nové Gestapo Covidové

Naše Nové Globalistické Covidové Gestapo

Covidové Gestapo

“Chceme vidieť vaše vakcinačné papiere proti covidu.”

Dejá-vú:

Ako vždy, nevieme sa zmestiť do kože. Chvíľku nám bolo dobre a už si to musíme doškrabať. Vyzerá, že ľudia proste potrebujú nad sebou bič a nejakú tú diktatúru, proste nám to chýba. Tak sme si najnovšie vymysleli Covidové pasy. Nuž čo, Zidia mali žltú hviezdu, komunisti červenú aj knižku, teraz budeme mať “Covidové pasy”.

Ibaže moja logika mi akosi nedá:
Ak teda vakcíny účinkujú (= ergo chránia zaočkovaných), tak Načo sú im Doklady o očkovaní? A ak ich tie vakcíny nechránia, tak sú im tie “Pasy” aj tak na nič.

A zasa budeme mať dve triedy občanov.

Courtesy of PouzivajMozog.com

Prohlášení z Great Barringtonu

https://gbdeclaration.org/
https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-czech/

Tu je Prehlásenie 1000-ciek lekarov, epidemiologov aj obyčajných ľúdí, čo im vyjadrili podporu, o súčasnej umelo vyvolanej tzv. “korona-kríze.”
Som si istá, že ste o ňom už aj Vy počuli, však bolo publikované vo všetkých hlavných tzv. mienkotvorných médiach, debatovalo sa o ňom vo vedeckých kruhoch, vo vláde, aj v širokej laickej verejnosti
A že nie? Ako to? Ze by Vám tí vaši terajší mocipáni predsa len nehovorili pravdu?

A čo keby ste tak skúsili pre zmenu používať svoj mozog a nezožrať všetko aj s chlpami čím Vás tá dnešná “pokroková a demokratická” skorumpovaná čvarga krmi?

(Prehlásenie je v angličtine, uvádzam česku verziu, lebo zatial som nenašla slovenskú)

Prohlášení z Great Barringtonu

Jsme epidemiologové infekčních onemocnění a odborníci na veřejné zdraví. Dělá nám starosti, jaké zničující dopady na tělesné a duševní zdraví mají opatření proti covidu 19 a navrhujeme místo nich takzvanou cílenou ochranu.

Stojíme politicky nalevo i napravo a pocházíme z různých částí světa. Své životy jsme zasvětili ochraně lidí. Současná opatření zmrazují různé oblasti společenského života a vážně poškozují veřejné zdraví, krátkodobě i dlouhodobě. Negativní dopady jsou četné a (abychom jmenovali jen některé z nich) patří mezi ně: méně proočkovaných dětí, zhoršení výsledků kardiovaskulárního programu, včas nepodchycené výskyty rakoviny a zhoršující se duševní zdraví. To vše povede ke zbytečným úmrtím v následujících letech. Nejvíc to dopadne na mladé lidi a lidi s nejnižšími příjmy. Žáci a studenti, kteří nemohou normálně chodit do škol, platí nespravedlivou daň.

Udržovat současná opatření do doby, než bude vakcína, znamená způsobit nenapravitelné škody, které neúměrně dopadnou na společensky znevýhodněné vrstvy obyvatel.

Naštěstí toho víme o viru čím dál tím víc. Víme, že covidem 19 jsou tisíckrát víc než mladí smrtelně ohroženi staří a nemocní lidé. Na děti číhá spousta mnohem závažnějších nebezpečí než covid 19, nebezpečnější je pro ně i chřipka.

Jak imunita celé populace roste, klesá nebezpečí nákazy pro všechny a chrání i ohrožené skupiny. Víme, že každá populace nakonec získá skupinovou imunitu ? tedy že dosáhne bodu, kdy se šíření infekce zpomalí a stabilizuje. Získání kolektivní imunity se dá napomoci očkováním, ale vzniká po čase i bez vakcinace. Naším cílem by proto mělo být zabránit úmrtím a společenským škodám, dokud nedosáhneme skupinové imunity.

Nejohleduplnějším způsobem jak dosáhnout výhod skupinové imunity a přitom minimalizovat rizika spojená s jejím získáváním, je nechat ty, kdo čelí nejmenším rizikům, aby žili své životy zcela normálně a tím, jak se přirozeně nakazí, vytvářeli společnou imunitu pro všechny. Mezitím bychom se měli soustředit na to, abychom co nejlépe ochránili nejvíce ohrožené skupiny. Říkáme tomu cílená ochrana.

Opatření na ochranu zranitelných před covidem 19 by měla být hlavním cílem těch, kdo se starají o veřejné zdraví. Pečovatelské domy by jako první měly nasadit personál, který již získal imunitu a testovat ostatní zaměstnance a všechny návštěvníky. Pracovníci by neměli zbytečně rotovat. Je třeba zajistit rozvážku potravin a potřebných věcí důchodcům, kteří zůstávají doma. Pokud je to možné, měli by se setkávat s příbuznými raději venku než v uzavřených prostorách. Srozumitelná a podrobná opatření se dají zavést také ve vícegeneračních domácnostech, hygienici dokáží poradit.

Těm, kdo nejsou ohroženi, nechť je okamžitě dovoleno žít zcela normálně. Aby se onemocnění nešířilo lavinovitě, postačí jednoduché hygienické návyky jako mytí rukou a zůstat doma, když se člověk necítí dobře. Školy a univerzity je třeba otevřít pro běžnou prezenční výuku. Neomezeně mohou probíhat také volnočasové aktivity jako sport. Mladí lidé bez zdravotních komplikací ať chodí normálně do práce. Restaurace a další služby ať mají otevřeno. Umělecké produkce, sportovní a kulturní aktivity se mohou konat bez omezení. Lidé s vyšším rizikem se jich mohou zúčastnit, jak budou sami chtít, a společnost jako celek se bude těšit ze skupinové imunity, kterou mladí a silní ochrání slabé a nemocné.

4. října 2020 toto prohlášení sepsali a v Great Barringtonu ve Spojených státech podepsali:

Dr. Martin Kulldorff, profesor lékařství na Harvardské univerzity, biostatistik and epidemiolog se specializací na detekci a monitorování šíření infekcí a hodnocení bezpečnosti vakcín.

Dr. Sunetra Gupta, profesorka Oxfordské univerzity, epidemioložka se specializací na imunologii, vývoj vakcín a matematické modelování průběhu infekčních onemocnění.

Dr. Jay Bhattacharya, profesor Lékařské fakulty Stanfordské univerzity, všeobecný lékař, epidemiolog, ekonom zdraví a odborník na oblast veřejného zdraví se specializací na infekční onemocnění a zranitelné skupiny obyvatel.

Translation by Petr Sourek

As of 17 marec 2021 bolo uvedených podpisov:

Concerned Citizens: 764,080
Medical & Public Health Scientists: 13,796
Medical practitioners : 41,890

Tuto nájdete interaktivnu mapu

https://gbdeclaration.org/view-signatures/

Courtesy of PouzivajMozog.com

Otevřený dopis českých lékařů vládě, parlamentu a médiím

Preambule:

Tato petice je výsledkem konsensu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikal během měsíce září, kdy se diskutovaly a zohledňovaly připomínky vššech zůčastněných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využžívají svoje občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v našší zemi vyjádřit.

Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která t잾ce dopadla na našši zemi. Jsme si plně vědomi vᾞnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přinṚí.

Mnohem většší nebezpečí ohrozžení celkového zdraví lidu vššak vidíme v drastických vládních opatřeních, než v nemoci Covid jako takové.

Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření, a proto žžádáme vládu, aby neprodleně:

uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakazžených jednou konkrétní nemocí.
•upustila od dalšších restriktivních opatření.
•povinné nosšení rouššek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžžaduje epidemiologická situace.
•upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvᾞení oššetřujícího lékaře.
•nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou.
věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství.

Po více nežž ššesti měsících od začátku vyhlášení pandemie v našší zemi je jasné, žže:

•tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vᾞnou hrozbu, jestližže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykᾞe žžádné nebo jen mírné příznaky, odpovídající b쾞nému chřipkovému onemocnění.

jistou hrozbu můžže virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a dalšší virové infekce. Věříme, žže našše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohrožženou skupinu obyvatel postarat.

•mnohem většší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci Covid. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a vššemi médii naráz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystraššena.

•existuje mnohem více a závažnějších onemocnění, než je Covid 19, a lidé jimi nejsou neustále vššemi médii stresováni. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens, vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který můžže mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový žživot společnosti.

Vládní karanténní opatření nemají opodstatnění, jen posilují strach a nejistotu a zhorššují beztak šplatnou hospodářskou situaci.

Ploššné nosení rouššek není vhodné. Dlouhodobé nosšení rouššky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. Zavádění rouššek ve šškolách je zcela v rozporu se zdravým rozumem. Děti nepatří do ohrozžené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Stejně nesmyslné je zavírání šškol kvůli nemoci, jejíž prodělání dětem neublížží, jen posílí jejich imunitní systém. Nemluvě o potížžích, které zavření šškol působí jejich rodičům a potažžmo dopadá na hospodářskou situaci země.

Restriktivní opatření, zakazující a omezující podnikání, t잾ce pošškodila ekonomiku země a zásadně ovlivnila psychiku obyvatel. Spoluobčané mnohých profesí žžijí jižž několik měsíců v nejistotě a ve strachu z ekonomického krachu.

Jsme znepokojeni zprávami o narychlo vyrobené očkovací vakcíně proti COVIDu-19. Účinnost takové vakcíny je více nežž sporná a můžže přinést spoustu nežžádoucích účinků.

Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samoplátci, zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zat쾞uje pojištšovny.

ZŽádáme vyvᾞené zpravodajství zohledňující celkový kontext, protožže kažždý jednotlivý statistický údaj se dá interpretovat různými způsoby.

Novináři by měli více informovat o různých možžnostech prevence a léčby.

Měli by umožžnit názorovou polemiku a nediskriminační přístup veřejnosti k jiným náhledům na celkovou situaci a k dalšším léčebným možnostem.

Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu kažždého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, žže kulturní, společenský a ekonomický žživot země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru.

Vratme žživot do normálních kolejí s tím, žže zkuššenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýššlet o zdravém způsobu žživota a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost.

Podepsáni:

MUDr. Ladislav Fiala
MUDr. Radkin Honzák
MUDr. Jan Hnízdil
MUDr. Kateřina Lucká
Bc. David Petrásek (bioanalytik)
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Doc. MUDr. Roman Šmucler
MVDr. Jiří Urbánek, MBA
MUDr. Ivan Vondřich

Zdroj:

https://www.petice.com/oteveny_dopis_leka_vlad_parlamentu_a_mediim_ohledn_tzv_koronavirove_kriz

Courtesy of PouzivajMozog.com

Otevřený dopis českých lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize

Otevřený dopis českých lékařů vládě, parlamentu a médiím

Preambule:

Tato petice je výsledkem konsensu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikal během měsíce září, kdy se diskutovaly a zohledňovaly připomínky vššech zůčastněných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využžívají svoje občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v našší zemi vyjádřit.

Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která t잾ce dopadla na našši zemi. Jsme si plně vědomi vᾞnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přinṚí.

Mnohem většší nebezpečí ohrozžení celkového zdraví lidu vššak vidíme v drastických vládních opatřeních, než v nemoci Covid jako takové.

Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření, a proto žžádáme vládu, aby neprodleně:

  • uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakazžených jednou konkrétní nemocí.
  • •upustila od dalšších restriktivních opatření.
  • •povinné nosšení rouššek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžžaduje epidemiologická situace.
  • •upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvᾞení oššetřujícího lékaře.
  • •nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou.
  • věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství.

Po více nežž ššesti měsících od začátku vyhlᚹení pandemie v našší zemi je jasné, žže:

> •tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vᾞnou hrozbu, jestližže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykᾞe žžádné nebo jen mírné příznaky, odpovídající b쾞nému chřipkovému onemocnění.

jistou hrozbu můžže virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a dalšší virové infekce. Věříme, žže našše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohrožženou skupinu obyvatel postarat.

•> mnohem většší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci Covid. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a vššemi médii naráz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystraššena.

•> existuje mnohem více a závažnějších onemocnění, než je Covid 19, a lidé jimi nejsou neustále vššemi médii stresováni. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens, vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který můžže mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový žživot společnosti.

Vládní karanténní opatření nemají opodstatnění, jen posilují strach a nejistotu a zhorššují beztak šplatnou hospodářskou situaci.

Ploššné nosení rouššek není vhodné. Dlouhodobé nosšení rouššky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. Zavádění rouššek ve šškolách je zcela v rozporu se zdravým rozumem. Děti nepatří do ohrozžené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Stejně nesmyslné je zavírání šškol kvůli nemoci, jejíž prodělání dětem neublížží, jen posílí jejich imunitní systém. Nemluvě o potížžích, které zavření šškol působí jejich rodičům a potažžmo dopadá na hospodářskou situaci země.

Restriktivní opatření, zakazující a omezující podnikání, t잾ce pošškodila ekonomiku země a zásadně ovlivnila psychiku obyvatel. Spoluobčané mnohých profesí žžijí jižž několik měsíců v nejistotě a ve strachu z ekonomického krachu.

Jsme znepokojeni zprávami o narychlo vyrobené očkovací vakcíně proti COVIDu-19. Účinnost takové vakcíny je více nežž sporná a můžže přinést spoustu nežžádoucích účinků.

Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samoplátci, zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zat쾞uje pojištšovny.

ZŽádáme vyvᾞené zpravodajství zohledňující celkový kontext, protožže kažždý jednotlivý statistický údaj se dá interpretovat různými způsoby.

Novináři by měli více informovat o různých možžnostech prevence a léčby.

Měli by umožžnit názorovou polemiku a nediskriminační přístup veřejnosti k jiným náhledům na celkovou situaci a k dalšším léčebným možnostem.

Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu kažždého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, žže kulturní, společenský a ekonomický žživot země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru.

Vratme žživot do normálních kolejí s tím, žže zkuššenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýššlet o zdravém způsobu žživota a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost.

Podepsáni:

MUDr. Ladislav Fiala
MUDr. Radkin Honzák
MUDr. Jan Hnízdil
MUDr. Kateřina Lucká
Bc. David Petrásek (bioanalytik)
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Doc. MUDr. Roman Šmucler
MVDr. Jiří Urbánek, MBA
MUDr. Ivan Vondřich

Zdroj:

https://www.petice.com/oteveny_dopis_leka_vlad_parlamentu_a_mediim_ohledn_tzv_koronavirove_kriz

 

Courtesy of PouzivajMozog.com

Nech žije Nový rok 2021! Ha-ha-ha

Takže Vy ste sa tešili, že rok 2020 sa konečne skončil?
Dobre Vám tak! Cha-cha-cha

 2021-svetlo-na-konci-tunela
hovoris-ze-nenosenim-masky-ta-zabijam-ako-dlho-to-este-potrva

Vraj sme v tom všetci spolu.

sme-v-tom-vsetci-spolu-soros-censorship-facebook-globalism-strach

Diktatúra Miliardárov

Oficialne-sme-sa-stali-totalitarianska-spolocnost

Správa z tlače: Twitter navždy Zakázal prezidenta Trumpa

Gratulujem! Práve sme sa oficiálne stali Totalitariánska spoločnosť
z knihy Georgea Orwella: 1984

Courtesy of PouzivajMozog.com

Arcibiskup Varuje o Covidovej Zdravotnej Diktatúre v Otvorenom Liste

Bohužial nemám momentálne čas preložiť tento dôležitý Otvorený List Arcibiskupa Carlo Maria Viganò Prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi v ktorom Varuje o možnej prichádzajúcej Zdravotnej Diktatúre vdaka COVIDu-19.

Clánok je prebraný z mojich obľúbených politicky inkorektných Summit News, ale uvádzam aj linky k originálnym zdrojom.

Prosím šírte túto informáciu dalej, kedže zatiaľ som nepočula ani píp o tomto zo slovenskej kresťanskej sféry:
https://summit.news/2020/11/10/archbishop-writes-open-letter-to-trump-warning-of-covid-health-dictatorship/

Archbishop Writes Open Letter to Trump Warning of COVID “Health Dictatorship”

Says president is “the final garrison against the world dictatorship.”

Published on 10 November, 2020
by Paul Joseph Watson

Archbishop Carlo Maria Viganò has written an open letter to President Donald Trump claiming that the COVID-19 pandemic is part of a plot to impose a “health dictatorship” and that Trump is “the final garrison” in stopping this agenda.

Viganò is a noted figure in the Catholic Church having served as the Apostolic Nuncio to the United States from October 2011 to April 2016. He was also instrumental in attempting to unmask cover-ups inside the Vatican regarding the sexual abuse scandal and financial corruption.

In his letter https://catholicfamilynews.com/blog/2020/10/30/open-letter-to-president-donald-trump/ the Archbishop asserts that the coronavirus pandemic is an integral part of spiritual warfare being waged between good and evil.

“We see heads of nations and religious leaders pandering to this suicide of Western culture and its Christian soul, while the fundamental rights of citizens and believers are denied in the name of a health emergency that is revealing itself more and more fully as instrumental to the establishment of an inhuman faceless tyranny,” he writes.

Viganò then outlines the full agenda behind “The Great Reset.”

“The purpose of the Great Reset is the imposition of a health dictatorship aiming at the imposition of liberticidal measures, hidden behind tempting promises of ensuring a universal income and cancelling individual debt. The price of these concessions from the International Monetary Fund will be the renunciation of private property and adherence to a program of vaccination against Covid-19 and Covid-21 promoted by Bill Gates with the collaboration of the main pharmaceutical groups. Beyond the enormous economic interests that motivate the promoters of the Great Reset, the imposition of the vaccination will be accompanied by the requirement of a health passport and a digital ID, with the consequent contact tracing of the population of the entire world. Those who do not accept these measures will be confined in detention camps or placed under house arrest, and all their assets will be confiscated.”

Viganò’s discussion of “The Great Reset” is not a conspiracy theory, it’s an openly stated goal embraced by World Economic Forum globalists like Klaus Schwab, who asserts in his new book, Covid-19: The Great Reset, that the world will never return to “normal.”

The Archbishop says “The Great Reset” will be activated “between the end of this year and the first trimester of 2021” and will be justified via more lockdowns in response to a second and third wave of the virus.

“No one, up until last February, would ever have thought that, in all of our cities, citizens would be arrested simply for wanting to walk down the street, to breathe, to want to keep their business open, to want to go to church on Sunday. Yet now it is happening all over the world,” writes Vigan?, adding that the goal is to make “transition to the New World Order almost painless and unnoticed.”

Viganò spares no sympathy for Pope Francis, who he accuses of aiding this agenda “in order to defend and promote the globalist ideology, supporting the agenda of the deep church, who chose him from its ranks.”

Calling President Trump “the final garrison against the world dictatorship,” the Archbishop dismisses the idea of Joe Biden impeding this agenda, noting that he is “blackmailable” and will be used to allow “illegitimate powers to interfere in both domestic politics as well as international balances” before being swiftly replaced.

The letter also sparks a defiant tone in noting that many people will resist “The Great Reset,” because they “do not obey like machines, because they are endowed with a soul and a heart, because they are tied together by a spiritual bond that draws its strength from above, from that God that our adversaries want to challenge.”

“This Great Reset is destined to fail because those who planned it do not understand that there are still people ready to take to the streets to defend their rights, to protect their loved ones, to give a future to their children and grandchildren,” writes the Archbishop.

“The leveling inhumanity of the globalist project will shatter miserably in the face of the firm and courageous opposition of the children of Light.”

Courtesy of PouzivajMozog.com

Pavučina Prepojení a Záujmov Globalizácie na MVO a NWO

prepojenia-globalizacie-na-MVO-NWO.

Pavučina Prepojení a Záujmov Globalizácie na MVO a NWO

Myslím, že viac komentáru netreba – len to, že v Reálnej Realite je to ešte oveľa hnusnejšie!

Courtesy of PouzivajMozog.com

Rozdiel Medzi Karanténou a Tyraniou

Slováci, Viete aký je Rozdiel Medzi Karanténou a Tyraniou?

rozdiel-medzi-tyraniou-a-karantenou

Karanténa je vtedy, ked obmedzíte pohyb Chorých ľudí.
Tyrania je vtedy, ked obmedzíte pohyb Zdravých ľudí.

Toto je vobec prvykrat v historii ludstva, ze obmedzovani a karantenovani su Zdravi ludia – doteraz vzdy v historii sa karantenovali Chori! Co samozrejme dava zmysel!

Komunisti sa musia valat v pekle od rehotu nad dnesnou spolocnostou.

Courtesy of PouzivajMozog.com

Dnes sa Pravdu Dozvieme Len od Hackerov

 smutne-ze-dnes-sa-pravdu-dozvieme-iba-od-hackerov

Je smutné, že v dnešnej dobe
sa pravdu dozvieme len od hackerov
Zatiaľ čo naše verejné médiá pracujú
zo všetkých síl aby ju pred nami ukryli.

 

Courtesy of PouzivajMozog.com

1984 – Táto Kniha Bola Myslená Ako Varovanie

1984 Varovanie

1984

Hej Libtardi, ‘Progresívci’ a podobná zberba –
– táto kniha bola myslená ako varovanie,
nie návod na použitie

Courtesy of PouzivajMozog.com